ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗ №

Днес 16.07.2019 09:55ч. в сервиза на “ДИ ЕС АЙ” ООД е приет за ремонт:
с индивудален номер: , и номер на модула ФП:
Собственост на фирма:
Тел. за контакти:
Номер на договор:

Описание на повредата:

Състояние на пломбата на апарата при приемане:

Комплектност на апарата при приемане:

Срок за ремонта:

Забележка:

За контакти: +359 877 264 770

Сервизът не носи отговорност за изделия непотърсени в двуседмичен срок от датата на приемане.

Приел:                                                                                      Предал: