Kasov-aparat.bg предлага договор за сервиз и абонаментно обслужване на предлаганите модели фискални устройства с марка Daisy. Нашият екип се състои от висококвалифицирани специалисти, които добре познават продуктите и могат да Ви консултират относно избор на касов апарат или фискално устройство.

Ценова листа на предлаганите услуги и договор за сервиз на касов апарат:

Договор за абонаментен сервиз при покупка на ФУ
лв. 0 за една година
Договор за задължително сервизно обслужване за 1 година на фискално устройство, включващо всички задължителни услуги за осигуряване на работата на устройството;
Абонамент към мобилен оператор за 1 година за осъществяване на връзка с НАП;
Обучение за работа с ФУ
лв. 0 за един час
Обучение за работа с ФУ в наш офис;
Разпечатана инструкция за работа с ФУ;
Безплатно за закупен от нас касов апарат;
Фискализация
лв. 24 за един брой
Фискализация на ФУ и регистрация в НАП;
Издаване на ново свидетелство за ФУ;
Програмиране на артикули/департаменти
лв. 15 до 30 броя
Програмиране на до 30 броя артикули или департаменти;
Всеки следващ артикул/департамент се програмира на цена от 0.50 лв./брой;
Договор за абонаментен сервиз 12 месеца
лв. 49 за 12 месеца
Договор за сервиз на ФУ за една година
Абонамент за SIM карта към мобилен опeратор
лв. 63 за 12 месеца
Задължителен абонамент за SIM карта към мобилен оператор, след изтичане на първата година от сключения договор;
Договор за сервиз и абонамент за SIM карта за 6 месеца
лв. 72 за шест месеца
Договор за задължително сервизно обслужване за 6 месеца на фискално устройство, включващо всички задължителни услуги за осигуряване на работата на устройството;
Абонамент към мобилен оператор за 6 месеца за осъществяване на връзка с НАП;
Договор за сервиз и абонамент за SIM карта за 12 месеца
лв. 112 за една година
Договор за задължително сервизно обслужване за 1 година на фискално устройство, включващо всички задължителни услуги за осигуряване на работата на устройството;
Абонамент към мобилен оператор за 1 година за осъществяване на връзка с НАП;
Смяна на фискална памет / Бракуване на ФУ
лв. 89 за един брой
Включва демонтаж на ФП при бракуване на ФУ;
Смяна на фискална памет, при промяна на ЕИК на собственика;
Не включва фискализация на ФУ на ново ЕИК;
Програмиране на клише
лв. 12 за един брой
Смяна на име или адрес на търговски обект, име или адрес на фирма;
Отразяване на промяната в НАП; Издаване на ново свидетелство;
Издаване и попълване на нов паспорт
лв. 24 за един брой
При загуба или кражба на паспорт
Активиране на SIM карта
лв. 14 За един брой
Такса за активиране на SIM карта, при изтекъл сервизен договор
Дерегистрация - временно прекратяване на дейност
лв. 19 за един брой
Еднократна дерегистрация на ФУ, когато фирмата временно спира дейност;
Безсрочна;
При подновяване на дейността, се заплаща такса от 19 лв. за активиране на SIM карта и подновяване на сервизен договор