ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗ на Дар за горене ЕООД, Касов апарат Daisy Compact S, ,

ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗ №

Днес 03.09.2019 15:03ч. в сервиза на “ДИ ЕС АЙ” ООД е приет за ремонт: Касов апарат Daisy Compact S
с индивидуален номер: , и номер на модула ФП:
Собственост на фирма: Дар за горене ЕООД
Тел. за контакти: 0889 59 13 24
Номер на договор:

Описание на повредата:

Състояние на пломбата на апарата при приемане:

Комплектност на апарата при приемане:

Срок за ремонта:

Забележка:

За контакти: +359 877 264 770

Сервизът не носи отговорност за изделия непотърсени в двуседмичен срок от датата на приемане.

Приел:                                                                                      Предал: