ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗ на ЕТ-Стефи-Лотус88-Георги Минков, Касов апарат Daisy eXpert SX, ,

ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗ №

Днес 21.01.2020 16:59ч. в сервиза на “ДИ ЕС АЙ” ООД е приет за ремонт: Касов апарат Daisy eXpert SX
с индивидуален номер: , и номер на модула ФП:
Собственост на фирма: ЕТ-Стефи-Лотус88-Георги Минков
Тел. за контакти: 0897800716
Номер на договор:

Описание на повредата:

Състояние на пломбата на апарата при приемане:

Комплектност на апарата при приемане:

Срок за ремонта:

Забележка:

За контакти: +359 877 264 770

Сервизът не носи отговорност за изделия непотърсени в двуседмичен срок от датата на приемане.

Приел:                                                                                      Предал: