ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗ на ЕлЕнДи Фит ЕООД , Касов апарат Daisy Compact S, ,

ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗ №

Днес 16.10.2019 17:54ч. в сервиза на “ДИ ЕС АЙ” ООД е приет за ремонт: Касов апарат Daisy Compact S
с индивидуален номер: , и номер на модула ФП:
Собственост на фирма: ЕлЕнДи Фит ЕООД
Тел. за контакти: 0898443053
Номер на договор:

Описание на повредата:

Състояние на пломбата на апарата при приемане:

Комплектност на апарата при приемане:

Срок за ремонта:

Забележка:

За контакти: +359 877 264 770

Сервизът не носи отговорност за изделия непотърсени в двуседмичен срок от датата на приемане.

Приел:                                                                                      Предал: