ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗ на Миленюити ЕООД, Касов апарат Daisy Perfect S, ,

ПРОТОКОЛ ЗА СЕРВИЗ №

Днес 14.10.2019 09:43ч. в сервиза на “ДИ ЕС АЙ” ООД е приет за ремонт: Касов апарат Daisy Perfect S
с индивидуален номер: , и номер на модула ФП:
Собственост на фирма: Миленюити ЕООД
Тел. за контакти: 0877760233
Номер на договор:

Описание на повредата:

Състояние на пломбата на апарата при приемане:

Комплектност на апарата при приемане:

Срок за ремонта:

Забележка:

За контакти: +359 877 264 770

Сервизът не носи отговорност за изделия непотърсени в двуседмичен срок от датата на приемане.

Приел:                                                                                      Предал: